Welkom

op onze praktijkwebsite 

Voor onze bereikbaarheid, spoedgevallen, dienstwaarneming, spreekuren, praktijkassistentie vindt u alle gegevens onder Praktijkinformatie.

 

 

Contact

Spoednummer 040-2019629
 

Huisartspraktijk Schoone

Provincialeweg 22
5563 AH Westerhoven
Telefoon:
040-2012531
Receptenlijn:
040-2011992
Fax:
040-2048098
Medisch Centrum Westerhoven
Routebeschrijving >

NPA Keurmerk

Keurmerk NHG-Praktijkaccreditering (PNG digitaal gebruik)

Onze praktijk voldoet aan de eisen van NHG-Praktijkaccreditering van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)! Dit is het kwaliteitskeurmerk en de methode voor systematische verbetering van de huisartsenpraktijk. NHG Praktijk Accreditering (NPA) is het onafhankelijk kwaliteitsinstituut voor de certificering van de reguliere huisartsenzorg. NPA heeft als taak het beheer, de ontwikkeling en de uitvoering van de NHG-Praktijkaccreditering, de methode voor verbetering van huisartsenzorg van, voor en door huisartsen. Een jaar lang heeft de praktijk er hard aan gewerkt om het kwaliteitskeurmerk te halen. Onder meer via een zelfevaluatie, een pre-audit en een audit heeft de praktijk het certificaat met bijbehorend kwaliteitskeurmerk in november 2017 toegekend gekregen.

 

Jaarlijkse controle-audit

Jaarlijks stelt NPA vast of de praktijk nog steeds voldoet aan de eisen en of de kwaliteit nog voldoende wordt gewaarborgd. Ieder jaar onderzoekt een auditor welke verbeteringen de praktijk heeft doorgevoerd, welke resultaten zijn behaald en hoe de praktijk in het komende jaar verder aan verbeteringen werkt.