Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:15 - 10:00 en 15:00 - 16:30. 

Belt u voor 10:00 als u een afspraak voor dezelfde dag wilt maken. Indien mogelijk wordt met u een afspraak gemaakt voor dezelfde dag, dit in overleg en afhankelijk van de urgentie van uw klacht.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

De verpleegkundig specialist neemt een aantal taken van de huisarts over. Zo kan het gebeuren dat u met een bepaalde klacht een afspraak krijgt met haar. Zij is speciaal voor deze functie opgeleid en kan u zelfstandig hulp bieden. Het betreft o.a. klachten die gaan over huid, bewegingsaparaat, gynecologie en urologie, kno-klachten. Ook kan zij zelfstandig een behandeling hiervoor starten.

Meer tijd

Een standaard afspraak duurt 10 minuten. Hierin kan 1 klacht voor 1 patient worden behandeld. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.