Zorgstraten ASTMA, COPD, diabetes, CVRM

De laatste jaren is er in de huisartspraktijk toenemend aandacht voor mensen met een chronische ziekte. Met name mensen met suikerziekte, chronische longziekten of met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten worden regelmatig gecontroleerd. Met als doel complicaties of verergering van de ziekte voor te blijven. Alle zorg die een patiënt voor één van deze chronische aandoeningen nodig heeft, wordt een zorgstraat genoemd. Binnen een zorgstraat werkt de huisarts samen met andere disciplines, zoals een fysiotherapeut, apotheker of diëtiste. Onderling wordt afgesproken hoe die zorg het beste u kan worden aangeboden. Binnen de huisartsenpraktijk wordt een groot deel van deze zorg uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Als u dus een chronische ziekte heeft wordt een groot deel van de controles gedaan door de praktijkondersteuner. Uiteraard onder verantwoordelijkheid en in nauw overleg met de huisarts. Daarnaast geeft zij informatie over de ziekte en ondersteunt u bij problemen die erbij voor kunnenkomen. Dit gebeurt op de eigen spreekuren maar kan ook aan huis plaatsvinden.