Service & Bereikbaarheid Praktijk

De praktijk heeft de laatste jaren inspanningen geleverd om te voldoen aan de module service en bereikbaarheid van de zorgverzekeraars. Dit betekent dat we op dit moment voldoen aan de volgende criteria: 

1. de mogelijkheid om als patient via de website een herhaalrecept aan te vragen

2. Deelname aan een gevalideerd klanttevredenheidsonderzoek

Onze patiënten kunnen via een beveiligde online omgeving een emailconsult aanvragen en herhaalrecepten aanvragen. Sinds september 2017 is het voor onze patiënten daarnaast mogelijk om een dermatologie thuisconsult aan te vragen. Dit betekent dat voor dermatologie vragen de patiënt niet op het spreekuur hoeft te komen maar via de computer/tablet/smartphone thuis ons kan consulteren. Indien nodig kan de consultatie direct worden doorgezet naar de dermatoloog. 

Sinds 2015 meten wij de klanttevredenheid van onze patienten. Dit hebben we gedaan middels een gevalideerd vragenlijstonderzoek van het NIVEL. Momenteel (feb 2018) zijn wij bezig om dit onderzoek te herhalen. U kunt dan ook na afloop van het spreekuur gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen. 

Bekijk hier het verslag van het onderzoek uit 2015


26-02-2018