Duurzame inzetbaarheid

 

Huisartspraktijk Schoone bv.  is een NHG-geaccrediteerde huisartspraktijk gevestigd in Medisch Centrum Westerhoven. 

 

Onze belangrijkste kernwaarden zijn betrouwbaarheid en kwaliteit. Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan teamwork, het verbeteren van zorg, zorgvuldigheid en professioneel handelen. Deze waarden vormen een onderdeel van de jaargesprekken met de medewerkers die bij ons in dienst zijn.  

 

In de gezondheidszorg is o.a. door de toenemende vergrijzing sprake van een toenemende zorgvraag. Er is veel veerkracht nodig om het emotioneel en fysiek zware werk tot het pensioen te kunnen doen. De meeste werknemers in de (1e lijns-) zorg zijn helpend ingesteld. Er dreigt  overbelasting en verlies van arbeidsvreugde waardoor in toenemende mate werknemers afhaken en een andere werkrichting kiezen. 

 

Naast goede zorg voor onze patiënten, zijn de gezondheid en het welzijn van eigen werknemers een belangrijk speerpunt van Huisartspraktijk Schoone bv. Dat heeft geresulteerd in een hecht team dat klaar staat voor de patienten. Ook bij ons begint de toenemende zorgvraag sporen na te laten. Diverse malen heeft het onderwerp op de agenda gestaan van het teamoverleg. De wens om hier structureel aandacht aan te besteden werd sterker, zeker tijdens ons accrediteringstraject.  

 

Door middel van het Project Duurzame inzetbaarheid Huisartspraktijk Schoone (gerealiseerd dankzij subsidie ESF) is er nu veel meer bewustwording onder de werknemers. Er is geïnvesteerd in vitaliteit. 

LOGO ESF
 

20-02-2018