Behandelinformatie

Kleine ingrepen

Spiraaltje

Uw huisarts kan dit op de praktijk inbrengen. Voor het plaatsen van een spiraaltje wordt vooraf een inwendig onderzoek verricht en soms een test op ontstekingen/infecties. Het spiraaltje wordt geplaatst in een aparte afspraak. Bij twijfel over de ligging krijgt u een echo-onderzoek om te bepalen of het spiraaltje goed zit. Na vijf jaar dient het spiraaltje weer vervangen te worden. Het verwijderen van een spiraaltje kan door de huisarts gedaan worden op een gewone spreekuurafspraak.

Hechten en verbinden
In de praktijk kunt u met ongevallen/wonden terecht om deze te laten plakken of hechten. Belt u als het kan van te voren even op zodat het ingepland kan worden om wachttijd voor u te voorkomen. De assistentes zullen de wonden verder schoonmaken en verbinden en vaak de wondcontrole doen. Ook verwijderen zij de hechtingen na zeven tot tien dagen.

Tapen
Bij bandletsels kan tapen een onderdeel van de behandeling zijn. Afspraken hierover worden via het spreekuur van de huisarts en Verpleegkundig Specialist gemaakt.

Zwachtelen
Bij oedeem en trombose kan een zwachtelbehandeling aangewezen zijn. U kunt hiervoor terecht bij de huisarts, Verpleegkundig Specialist en de assistentes.

Kleine chirurgie
Uw huisarts en verpleegkundig specialist voeren op de praktijk kleine ingreepjes zelf uit. Zij nemen huidbiopten af, verwijderen atheroomcystes, verwijderen plekjes op het lichaam, behandelen met een electrocauter voor huiduitstulpingen, doen teennagelextracties, et cetera.

Wrattenbehandeling
De assistentes behandelen de veel voorkomende wratten op handen en voeten en in overleg met de arts en Verpleegkundig Specialist op andere plekken van het lichaam met stikstof. U kunt hiervoor enkele keren per maand terecht op het assistentenspreekuur. Zij spreekt met u het beleid af.

Oren uitspuiten
De assistentes kunnen op afspraak uw oren uitspuiten. Soms zal de huisarts of Verpleegkundig Specialist uw oren eerst beoordelen.

Diverse taken
De assistentes voeren verder nog diverse patiëntgerichte taken uit zoals het maken van uitstrijkjes, zij voeren dopplermetingen uit, doen gehoortests en longfunctietests.